Menu

 • Dzień otwarty w ZPE-T

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty

  w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.

  Czaplinek- ul. Wałecka 57 - 15.02.2018 r. godz. 16.00-18.00

  Drawsko Pomorskie – ul. Seminaryjna 2 - 22.02.2018 r. godz. 16.00-18.00

  Wizyta w naszej placówce może być okazją do zapoznania się z bogatą ofertą Placówki dotyczącą edukacji, różnorodnych form terapii, rehabilitacji oraz zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Zapraszamy!

 • Pomoc zza oceanu

  Podopieczni Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie mają wielu przyjaciół, a są wśród nich Państwo Barbara i Richard Pryor z Bostonu w USA. Prowadzą oni fundację „The Richie Pryor Foundation”, która swoim patronatem postanowiła objąć wychowanków ZPET. Przez wieloletnią znajomość z jednym z uczniów – Piotrem – państwo Pryor znają specyfikę pracy szkoły, dodatkowo jednak 14 lutego br., spotkali się oni z dyrekcją Placówki oraz pozostałymi wychowankami uczęszczającymi do Placówki w Bobrowie. Pani Barbara pochodzi ze Złocieńca i bliskie są jej te regiony, przez chęć niesienia pomocy jej dobre serce trafiło pod dach ZPET. Spędzenie kilku godzin wśród uczniów, zapoznanie się z metodami pracy, bazą lokalową dało państwu Pryor szerszy ogląd sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Przez nawiązanie współpracy z fundacją pani Basi i pana Richiego działalność ZPET w Bobrowie nabiera innego wymiaru. Chęć bezinteresownej pomocy, pochylenie się nad losem  potrzebujących, możliwość dialogu pomimo granic terytorialnych jest ogromną szansą na dokonanie czegoś dobrego na rzecz drugiego człowieka. 14 lutego br., na ręce dyrekcji przekazano darowiznę w postaci 4 tys. złotych, która jest jedną z form pomocy oferowanej przez państwa Pryor.

 • Walentynkowe szaleństwo

  Tegoroczny karnawał dobiega końca, zbliża się także Święto Zakochanych – z tej okazji w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie zorganizowano zabawy karnawałowe dla jej podopiecznych. Uczniowie z Drawska Pomorskiego i Bobrowa z niecierpliwością wyczekiwali wspólnej zabawy. Prześcigali się m. in. w przygotowaniu strojów karnawałowych i aranżacji piosenek, które prezentowane były podczas II Szkolnego MiniPlayback Show. Możliwość beztroskiej zabawy, zaprezentowania własnego talentu muzycznego czy plastycznego pozwoliła na pokonanie własnych ograniczeń, wyzbycie się wstydu i skrępowania. W znanym sobie gronie osób: nauczycieli, kolegów i koleżanek każdy z uczniów czuł się bezpiecznie. W ZPET w Bobrowie duży nacisk kładzie się na pielęgnowanie tradycji, życia zgodnie z biegiem pór roku i korzystania z dobrodziejstwa otaczającego świata. Cykliczne spotkania, podyktowane kalendarzem są doskonałą okazja do wypełnienia tego zadania.

 • Dzień Bezpiecznego Internetu

  6 lutego w naszej szkole obchodziliśmy ,,Dzień Bezpiecznego Internetu”. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jak wiemy już nawet przedszkolaki surfują po wirtualnym świecie, nic w tym złego, jednak należy pamiętać o kilku zasadach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Klub Demokraty w Bobrowie przedstawił uczniom jak i nauczycielom złote zasady,  jakich należy przestrzegać podczas posługiwania się Internetem .  Bardzo łatwo w dzisiejszych czasach stać się ofiarą cyberprzemocy, hejtu, będąc świadomym użytkownikiem ,,wirtualnego okna na  świat” możemy tego uniknąć.

 • Kulturowo i edukacyjnie z EKDUS-em

  Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” oraz nauczyciele z Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie realizowali multiprojekt zatytułowany „Odsłony kultury dla umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”. Działania projektowe odbywały się od września do grudnia 2017 roku. Środki finansowe pozyskane na realizację projektu zostały wykorzystane na pięć przedsięwzięć skierowanych do podopiecznych ZPET w Bobrowie. Zajęcia warsztatowe BUM BUM RURKI – ZABAWA Z RYTMEM  prowadzone były przez wychowawczynię Karolinę Sałagan. Przygotowując się do udziału w projekcie uczestniczyła ona w warsztatach muzycznych „Możliwości wykorzystania Bum Bum Rurek (Boomwhackers) – nauka przez zabawę” prowadzonych w Gdyni przez Dawida Gacka. Zrealizowane zajęcia miały na celu zainteresowanie i zainspirowanie uczniów artystycznymi formami wyrażania siebie poprzez muzykę. Cyklicznie odbywające się spotkania pomagały w niwelowaniu poczucia lęku i stresu związanego z wystąpieniami publicznymi, łagodzeniu uczucia nieśmiałości, dostarczeniu nowych sposobów wyrażania siebie i swoich odczuć, odczuwaniu większej pewności w działaniach grupowych, nauce współpracy z zespołem, czerpaniu radości i zadowolenia ze wspólnej zabawy przy dbałości o wzajemny szacunek, wyrozumiałość i bycie pomocnym. Uzupełnieniem działań były spotkania warsztatowe z instruktorem tańca i pedagogiem z Poznania panią Aleksandrą Kupczyk przebiegające pod hasłem „Rytm, muzyka, taniec”.

  Uczestnikami mini-inicjatywy NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU stały się grupy przedszkolaków z Drawska Pomorskiego i Czaplinka, którymi opiekowały się Anna Pokrzywnicka i Marta Nowak-Frankowska. Celem zajęć było przygotowanie materiałów oraz wykonanie projektu instalacji przestrzennej z otoczaków pomalowanych na niebiesko. Z kamieni zostanie ułożony reliefowy wzór, symbol serca wpisany w koło, będący odniesieniem do akcji „Na niebiesko dla autyzmu”.

  Kolejne przedsięwzięcie - NAKRĘCENI było skierowana do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klas przysposabiających do pracy ZPET. Działania przygotowywały dzieci i młodzież do podjęcia wspólnej aktywności o wysokim poziomie trudności, które polega na nakręceniu krótkometrażowego filmu. Koordynatorki projektu to wychowawczynie Renata Zwierzyńska oraz Emilia Komorowska. W trakcie jego realizacji uczniowie mogli przyjrzeć się pracy specjalistów pracujących w regionalnej telewizji TVP Szczecin – instytucji wspierającej inicjatywę – i zobaczyć, jak tworzy się profesjonalne filmy krótkometrażowe, a także poznać tajniki kina, dzięki wizycie w złocienieckim kinie „Mewa” i spotkaniu z jego operatorem Mateuszem Jakszukiem.

  Działania realizujące założenia  TERAPII PRZEZ  TANIEC przybrały formę serii zajęć choreoterapeutycznych, z wykorzystaniem worków do tańca, prowadzonych przez Agnieszkę Wiśniewską. Służyły one stymulowaniu rozwoju dziecka, pobudzaniu aktywności ruchowej, twórczej i niewerbalnej, rozwijaniu umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, poprawie organizacji i integralności ruchu jako bezpiecznemu sposobowi wyrażania uczuć, odreagowywaniu napięć oraz negatywnych przeżyć. Dostarczanie radości, satysfakcji, wyzwolenie pozytywnych emocji, obniżenie napięcia oraz przyniesienie odprężenia sprzyjało rozbudzaniu wrażliwości muzycznej, kształtowaniu wrażliwości słuchowej, zrytmizowaniu organizmu dziecka, a także poprawie postawy ciała.

  Ostatnia z miniinicjatyw SŁONECZNA GALERIA to seria warsztatów o charakterze artystyczno-technicznym, których celem było zaprojektowanie i wykonanie galerii prac plastycznych z wykorzystaniem drewna. Zostały one przygotowane przez wychowawcę Bożenę Matulewicz z myślą o uczniach trzeciego etapu nauczania, którzy wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności oraz czerpią zadowolenie z faktu tworzenia. Założeniem projektu było oparcie zajęć na naturalnej ciekawości uczestników
  i eksperymentowaniu z różnymi formami drewna, a jego finalny efekt to Słoneczna Galeria, która prezentowana będzie między innymi w Złocienieckim Domu Kultury. Twórcze spotkania służyły aktywnemu uczestniczeniu wychowanków w różnych formach życia społecznego i kulturalnego.

   

  Program Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych jest jednym z dwóch partnerów, którzy wspomagali Stowarzyszenie „Meander” w realizacji tego projektu. Drugim partnerem jest LGD „Partnerstwo Drawy”, które sfinansowało działania za sprawą programu „Działaj lokalnie”. Nad całością projektu czuwała Magdalena Mejger-Krasucka.

 • Kino w szkole

  W czwartek, 11 stycznia br., w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie odbyły się niecodzienne zajęcia z edukacji filmowej. Sprzyjającą okazją do stał się Dzień Popcornu, bowiem przysmak ten nieodłącznie towarzyszy seansom filmowym. W jednej z sal lekcyjnych odbyły się dwie projekcje filmowe. Dla klas starszych przygotowano film dotykający problemu dorastania, miłości i śmierci „Gwiazd naszych wina”. Uczniowie klas młodszych obejrzeli bajkową opowieść o Kopciuszku. Zarówno starsi, jak i młodsi, kinomani z zaciekawieniem poznawali losy bohaterów, niekiedy przeżywając z nimi ich emocje. Dodatkową atrakcją był świeżo przygotowany popcorn, który umilał filmowe seanse. Bobrowscy kinomani liczą na kolejne takie spotkania.

 • Niespodziewana paczka!

  14 grudnia br., wychowankowie internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie otrzymali niespodziewane paczki od Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Służby Więziennej w Wierzchowie. Panowie:  Jacek Młyński, Bogdan Zdun, Jarosław Wujków, Sebastian Kowalik i Maciej Słomka tego dnia stali się Świętymi Mikołajami. Goście pojawili się podczas mikołajkowej dyskoteki zorganizowanej dla uczniów. Zabawie i uśmiechom nie było końca. To wspaniałe, że tak nieoczekiwany gest płynie w okresie świat Bożego Narodzenia!

 • Świątecznie, twórczo – edukacyjnie

  W czwartek, 14 grudnia br., uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie uczestniczyli w warsztatach adwentowych w gospodarstwie ekologicznym Juchowo Farm. Zajęcia organizowane przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego mają na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycyjnych obyczajów świątecznych, jak również ukazanie nieocenionych wartości naturalnych surowców i pracy człowieka w gospodarstwie. Uczniowie klasy IV-VI a szkoły podstawowej i I-III b gimnazjum swoją przygodę w Juchowo Farm rozpoczęli od przygotowania własnymi silami świątecznych pierników. Ciasto powstało z mąki własnego wyrobu, a wszelkie składniki były w pełni naturalne. Zapach świąt rozchodził się wszędzie. Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie pokaźnego gospodarstwa. Młodzież odwiedziła cielętnik, poznała zasady żywienia młodych zwierząt. Obserwowali także w jaki sposób hodowane są krowy, jakiego rodzaju pokarm otrzymują.

  Każdy z uczestników otrzymał siano, które kładzie się na wigilijny stół. Po pouczającej wizycie u zwierząt uczniowie udali się na posiłek, by móc podjąć kolejne zadanie: przygotowanie świątecznego stroika z naturalnych surowców. Młodzież była zaangażowana we wszelkie zadania i wykonywała je z radością. Wspaniałą pamiątką były przywiezione pierniki, sianko i wieńce. To było twórcze, ale przede wszystkim edukacyjne spotkanie. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Rękodzielnicze wprawki”. Opiekunami wycieczki były panie: Edyta Jędrzejczak i Małgorzata Siluk.

 • Mikołajki jak z bajki

  6 grudnia br, sala sportowa Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie przy ulicy Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim ponownie zgromadziła podopiecznych Placówki, ich rodziców, a także rodziny zastępcze współpracujące z miejscowym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Możliwość wspólnej zabawy, spędzenia czasu aktywnie to wspaniała perspektywa na rodzinne spotkanie. Zebranych gości powitał dyrektor ZPET w Bobrowie, pan Krystian Ignacak, a Mikołajki przybył także Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, pan Janusz Garbacz. Mikołajkowe spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wsparcia udzieliła dyrektor, pani Alicja Krycka-Sumińska. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano szereg atrakcji – tradycyjnie pojawił się święty Mikołaj z prezentami, ale przybył z niecodzienny sposób, przyjechał  bowiem na motorze. Atrakcję zapewnił pan Mirosław Melnyczok. Słodkości dla dzieci zapewniła Fabryka Czekolady „Mauxion” z Tuczna. Wodę zasponsorowała firma Żywiec Zdrój z Mirosławca.

   Hasłem tegorocznego spotkania mikołajkowego brzmiało: Mikołajki jak z bajki – każdy mógł przebrać się za ulubioną bajkowa postać. Wspaniałą zabawę umilał zespół Grucha Band, a dzieci mogły się bawić w towarzystwie animatorów: Olafa, Mini i Minionka od pani Wioletty Szczecińskiej. Nie zabrakło ciekawych konkursów, wspólnych pląsów i występów karaoke. Uczniowie ZPET uczestniczyli również w pokazach Grupy Rescue Team Czaplinek Jarosława Tarnowskiego. Jak co roku mogliśmy liczyć na nieocenioną pomoc wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawska Pomorskiego i podopiecznych  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Trzcińca. Z wizytą przybyli wychowankowie Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny z dyrektor, panią Magdą Madalińską oraz wspaniałymi prezentami dla kolegów i koleżanek. Oprawę fotograficzną zapewnił pan Krzysztof Magac, a filmowanie pan Rajmund Jaworski. To były niesamowite Mikołajki!

 • Biskup z wizytą

  W poniedziałek, 4 grudnia br, Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie gościł biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Krzysztofa Włodarczyka wraz z proboszczem parafii św. Jadwigi ze Złocieńca Krzysztofem Mazurem i ks. Sławomirem Kmiecikiem. Goście uczestniczyli w zajęciach w oddziale rewalidacyjno-wychowawczym i zajęciach plastycznych w klasie gimnazjalnej. Biskup z chęcią włączał się w przebieg zajęć, obserwował pracę pedagogów i terapeutów. Dla podopiecznych Placówki było to niecodzienne spotkanie. Zakończeniem wizyty był słodki poczęstunek w towarzystwie uczniów i nauczycieli, dyrektor, pan Krystian Ignacak wręczył biskupowi upominek w postaci anioła.

 • Profilaktyczne spotkania – „Bezpieczny Internet”

  28 listopada br. w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczny Internet”. Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie niesie ze sobą Internet oraz wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci. Uczniowie kl. I-IV SP (filia w Drawsku Pom.) spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej w Drawsku Pomorskim: panią Karoliną Żych i panem Maciejem Zielińskim.  Policjanci zaprezentowali dwa filmiki edukacyjne dotyczące cyberprzemocy oraz omówili główne niebezpieczeństwa w Internecie oraz sposoby ochrony przed nimi.

  Oprócz spotkań z uczniami, podczas listopadowego zebrania z rodzicami, zostały przedstawione zagrożenia cyberprzemocą podczas części pedagogizującej. W części warsztatowej  uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest ochrona danych osobowych oraz jak łatwo zostać oszukanym przez innego użytkownika sieci, podającego się za kogoś kim nie jest. Na koniec uczniowie wspólnie wykonali pracę techniczną- laptop z „wyświetlonymi” zasadami bezpieczeństwa w Internecie

 • Turniej Piłki Koszykowej w Koszalinie

  Dnia 29.11.2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Regionalnym Turnieju Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych Polska, który odbył się w Koszalinie. W zwodach wzięło udział dziewięć drużyn, które były podzielone na trzy grupy w zależności od wieku i sprawności fizycznej zawodników. Mecz trwał dwie kwarty 2x6 minut. Nasza drużyna „Sokół” Bobrowo zajęła III miejsce po zaciętych i wyrównanych meczach z Kołobrzegiem i Koszalinem (10:6, 6:4). Po dekoracji wszystkich drużyn odbyło się spotkanie z zawodnikami AZS-u Koszalin, którzy stoczyli wyrównaną walkę w rzutach i kozłowaniu z uczestnikami turnieju. W zawodach brali udział: Kacper Teodorczyk, Grzegorz Michalak, Jakub Staniec, Marcin Świąder, Cezary Zaremba, Konrad Wrzask, Filip Wegner. Trenerem drużyny była Dorota Szatrowska.

 • Wycieczka do Budowa

  Uczniowie Naszej placówki  kształcą się w klasie przysposabiającej do pracy o kierunku gastronomicznym. W związku z powyższym w środą 29.11.2017 r.  uczniowie klasy I-III PDP ”A”  odwiedzili obiekty kuchni i stołówki Grupy Zabezpieczenia w Złocieńcu. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od poznania miejsca w którym żołnierze pobierają posiłki a następnie idą z nim na stołówkę, na której ,jak się dowiedzieliśmy może spożywać posiłki nawet 500 osób. Następnie zwiedziliśmy kuchnię i zaplecze, w tym magazyny, w których przechowywana jest żywność. Podczas zwiedzania pracownicy przedstawili nam zasady przechowywania produktów, sporządzania potraw i ich serwowania żołnierzom i pracownikom jednostki. Na koniec wycieczki spotkała nas miła niespodzianka – zostaliśmy poczęstowani pyszną zupą oraz słodyczami. Cała wycieczka przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Podsumowaniem wycieczki było wykonanie wspólnych zdjęć pamiątkowych.

 • "Nakręceni"... na kino

  W poniedziałek, 27 listopada br. uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie odwiedzili kino „Mewa” w Złocieńcu. Spotkanie odbyło się w ramach projektu ,,Nakręceni". Nie była to zwyczajna wizyta, ponieważ dzięki uprzejmości Pana Mateusza Jakszuka mogliśmy poznać ,,tajniki kina". Uczniowie poznali kulisy pracy w kinie, dowiedzieli się po co w kinie tyle głośników, do czego służy stół mikserski, co to jest 2D, 3D i technologia 4K. Mięli także okazję zobaczyć nowoczesny projektor filmowy. To była niezwykła multimedialna lekcja. Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Drawska "MEANDER" i wsparciu finansowemu Lokalnej Grupy Działania LGD Partnerstwo Drawy oraz programowi EKDUS Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych.

 • Ozdoby bożonarodzeniowe w Drawsku Pomorskim

  23 oraz 27 listopada w przedszkolu w Drawsku Pomorskim odbyły się zajęcia otwarte, prowadzone w formie warsztatów: „Ozdoby bożonarodzeniowe”. Dzieci wspólnie z rodzicami, opiekunami i nauczycielami wykonywały ozdoby świąteczne. Powstałe prace będą wystawione na kiermaszu- 6 grudnia podczas "Zabawy Mikołajkowej" w naszej Placówce w Drawsku Pomorskim, na który oczywiście serdecznie zapraszamy!!!!

 • Dajesz krew,dajesz życie

  Dzięki spotkaniu z Panem Bartłomiejem Murynem - Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi “KROPLA ŻYCIA ” przy NSZZiPW w Zakładzie Karnym w Wierzchowie na temat “Dajesz krew, dajesz życie… ” mogliśmy uzyskać informacje o niezwykle ciekawej i ważnej idei, jaką jest honorowe oddawanie krwi. Pan Bartek, który na co dzień jest funkcjonariuszem Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Wierzchowie, uświadomił nam, że bezinteresowne oddawanie krwi może uratować komuś życie. Obejrzany przez nas filmik oraz wykonane zadania z ulotek, które przyniósł nam Pan Bartek, pomogły nam zrozumieć hasło:”Łączy nas krew, która ratuje życie”

 • Dziecka prawa – ważna sprawa!

  20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – z tej okazji w Zespole Placówek Edukacyjno Terapeutycznych w Bobrowie przygotowano szereg działań propagujących ideę tego święta. Zarówno uczniowie z Drawska Pomorskiego, jak i dzieci i młodzież z Bobrowa, utrwalali prawa i obowiązki jakie przysługują każdemu dziecku. Uczniowie zostali zapoznani także z postacią Janusza Korczaka, uczestniczyli w pracach zespołowych, które miały na celu utrwalenie poznanych informacji. Część klas przygotowała również plakaty, które prezentowały prawa dzieci w rozmaitych sferach życia. Wspaniałym akcentem była wspólnie zaśpiewana piosenka: „Dziecka prawa to ważna sprawa” oraz krótki film, obrazujący zagadnienie z perspektywy dziecka niepełnosprawnego. Każdy młody człowiek winien wiedzieć w jaki sposób funkcjonować w najbliższym środowisku, a w przypadku trudności do kogo zwracać się o pomoc.

 • Strażak Sam!

  W środę, 22 listopada, podczas omawiania wyboru zawodu, kim chciałbyś / chciałabyś zostać w przyszłości, wychowankowie internatu w Złocieńcu przede wszystkim chcieliby zostać strażakiem. W związku z tak dużym zainteresowaniem pracy strażaka, wybraliśmy się do remizy strażackiej. Dzięki uprzejmości Pana Pawła Szymańskiego – strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu mogliśmy poznać tajniki tego zawodu. Dowiedzieliśmy się, że praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów, ale również bardzo często udzielenie pierwszej pomocy czy też przeprowadzenie akcji ratunkowej.  Mogliśmy zobaczyć wyposażenie wozów strażackich, łodzi  oraz poznać system alarmowania i łączności.

  Z bliska obejrzeć jak wygląda mundur strażacki, a także ekwipunek, jakim dysponują strażacy podczas akcji ratunkowej. Nie brakowało chętnych do przymierzania hełmów, masek i umundurowania.

  Dużo emocji wzbudziła również karetka pogotowia ratunkowego. Wyposażenie, zestawy opatrunkowe, nosze, możliwość dotknięcia każdej rzeczy, to wszystko robiło ogromne wrażenie. Poznaliśmy pracę ratownika medycznego i wykonywane przez niego czynności.

  Wszyscy wykazali ogromne zainteresowanie i zgodnie stwierdzili, że wykonywanie obydwu zawodów to bardzo ciężka, odpowiedzialna i wymagająca poświęcenia praca.

  Na koniec spotkania okazało się, że Pan Paweł jest świetnym iluzjonistom. Wyczarowywał zza uszu wychowanków monety co wywołało na wszystkich twarzach uśmiechy.

  Serdecznie dziękujemy za ogrom informacji i poświęcony nam czas.

 • Z bajkami za pan brat

  We wtorek, 14 listopada br., w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie uczniowie obchodzili Dzień Postaci z Bajek. Gospodarzami święta był Kub Demokraty pod czujnym okiem pań: Renaty Zwierzyńskiej i Emilii Komorowskiej. Uczniowie przez cały tydzień tworzyli autorską książkę zatytułowaną „Bobrowskie bajanie” – powstała historia została odczytana przez Smoka Wawelskiego. Tego dnia zebrani uczniowie obejrzeli także teatrzyk „Trzy Świnki” zaprezentowany przez klasę gimnazjalną. W murach Placówki zagościły rozmaite postacie z bajek i baśni, a uczniowie spędzili czas w sposób ciekawy. Wspaniałym podsumowaniem tego dnia było wspólne oglądanie bajki „Mulan”.

 • Turniej Tenisa Stołowego w Szczecinie

  Dnia 14. 11. 2017r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Regionalnym Turnieju Tenisa Stołaowego Olimpiad Specjalnych, który odbył się w Szczecinie. Zawodnicy byli podzieleni na trzy grupy wiekowe, a w każdej grupie uczniowie zagrali po cztery mecze. Walka była zacięta, nie zabrakło sportowych emocji, a uczestnicy grali do ostatniej piłki. Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji. W zawodach wzięli udział: Adrian Piskunowicz (II miejsce), Filip Wegner (IV miejsce), Jakub Staniec, Cezary Zaremba (V miejsce), Marcin Świąder (VI miejsce). Opiekunem zawodników była Dorota Szatrowska.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie
  Bobrowo 7, 78 - 520 Złocieniec
  mail: soswbobrowo@interia.pl
  Seminaryjna 2, 78 - 500 Drawsko Pom.
  mail: orwp.drawsko@onet.pl
  ul.Wałecka 57,78-550 Czaplinek
 • tel/fax Bobrowo 94 - 367 - 14 - 63
  tel/fax Drawsko Pom. 94 - 342 - 50 - 09
  tel/fax Czaplinek 94 - 37 - 59 - 117

Galeria zdjęć